PODMIENKY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne, spracovávame ich v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne. Robíme všetko preto, aby nedošlo k ich úniku, ani inému zneužitiu.

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám, okrem sprostredkovateľov, ktorých uvádzame nižšie, a s výnimkou prípadov, ktoré nám ukladá zákon.

Pri prenose osobných údajov do tretích krajín dbáme na to, aby sprostredkovatelia boli z krajín zaručujúcich podľa rozhodnutia Európskej komisie primeranú úroveň ochrany osobných údajov, prípadne boli certifikovaní v režime Privacy Shield (Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA).


 

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV


Prevádzkovateľom osobných údajov získaných prostredníctvom internetového obchodu cuteart.sk je Tina Trade, s.r.o., IČO: 36702838, so sídlom: Horná 19, 974 01 Banská Bystrica.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať e-mailom: info@cuteart.sk, alebo telefonicky: 0905 875 633.


SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA ÚČELU


Nákup v e-shope, vedenie účtovníctva a vybavovanie reklamácií


Pri nákupe cez internetový obchod cuteart.sk od vás potrebujeme tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko,

 • fakturačná adresa (vrátane krajiny), prípadne aj doručovacia adresa (vrátane krajiny), ak sa líši od fakturačnej adresy,

 • telefónne číslo

 • e-mailová adresa.

Tieto osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli:

 • vybavovať objednávky tovaru a služieb,

 • vystavovať účtovné a daňové doklady,

 • doručovať objednaný tovar,

 • viesť evidenciu zákazníkov registrovaných prostredníctvom e-shopu,

 • vybavovať reklamácie tovaru a služieb.

Právnym základom ich spracovávania je v tomto prípade uzatvorená kúpna zmluva. Ak nám ich neposkytnete, nemôžeme s vami kúpnu zmluvu uzavrieť.

Vaše osobné údaje poskytujeme a sprístupňujeme týmto tretím stranám – ako sprostredkovateľom iba za účelom technického spracovania údajov:

WEXBO, s.r.o., IČO: 46913432, sídlo: Pádivého 68/77, 91101 Trenčín – kvôli prevádzkovaniu internetovej stránky cuteart.sk;
Slovenská pošta, a.s., IČO: 36 631 124 , sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica – kvôli doručovaniu objednaného tovaru;
R- line, Rastislav Baláž, IČO: 47842687 , sídlo: Tačevská 604/11, 085 01 Bardejov – pre vybavenie objednávky;

Norbert Bélik – NORES, IČO: 47922362, sídlo: Veľká Čalomija č. 181, 991 09 Veľká Čalomija – pre vybavenie objednávok;

Magic Art – Mgr. Anna Tóthová, IČO: 48171026, sídlo: Odborárska 3107/46, 831 02 Bratislava – pre vybavenie objednávok;

EDIAS, s.r.o., IČO: 36 710 431 , sídlo: Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica - kvôli vedeniu účtovníctva. 

Bonusový program VERNOSTNÉ BODY

 

Na účasť v bonusovom programe VERNOSTNÉ BODY potrebujeme od vás tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko,

 • fakturačná adresa (vrátane krajiny),

 • telefónne číslo a

 • e-mailová adresa.

Tieto osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli:

 • viesť evidenciu zákazníkov registrovaných prostredníctvom e-shopu,

 • viesť evidenciu kreditov za vaše objednávky,

 • uplatňovať získané kredity.

Právnym základom ich spracovávania je v tomto prípade váš súhlas, poskytnutý pri odoslaní objednávky. Informácie o podmienkach zaradenia do tohto bonusového programu a jeho využívania nájdete na podstránke VERNOSTNÉ BODY.

Vaše osobné údaje na tento účel spracovávame, kým svoj súhlas neodvoláte. Odvolať ho môžete jednoducho e-mailom na info@cuteart.sk.

Vaše osobné údaje poskytujeme a sprístupňujeme týmto tretím stranám – ako sprostredkovateľom iba za účelom technického spracovania údajov:

WEXBO, s.r.o., IČO: 46913432, sídlo: Pádivého 68/77, 91101 Trenčín – kvôli prevádzkovaniu internetovej stránky cuteart.sk; 

Zasielanie newslettera

 

Na zasielanie newslettera - marketingových informácií o novinkách a aktuálnych ponukách prostredníctvom e-mailu potrebujeme od vás tieto osobné údaje:

 • meno,

 • e-mailová adresa.

Právnym základom ich spracovávania je v tomto prípade váš súhlas, poskytnutý pri odoslaní objednávky, alebo registrácii na odber newslettera cez formulár na internetovej stránke cuteart.sk.

Vaše osobné údaje na tento účel spracovávame, kým svoj súhlas neodvoláte. Odvolať ho môžete jednoducho kliknutím na tlačidlo „odhlásiť", ktoré nájdete na konci každého e-mailu (newslettera), alebo e-mailom na info@cuteart.sk.

Vaše osobné údaje poskytujeme a sprístupňujeme týmto tretím stranám – ako sprostredkovateľom iba za účelom technického spracovania údajov:

WEXBO, s.r.o., IČO: 46913432, sídlo: Pádivého 68/77, 91101 Trenčín – kvôli prevádzkovaniu internetovej stránky cuteart.sk;
The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, a Georgia limited liability corporation, sídlo: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA (mailchimp.com) – kvôli evidencii e-mailových adries prostredníctvom registračného formulára a kvôli zasielaniu e-mailov;

Sprostredkovateľ The Rocket Science Group, ktorý má sídlo v USA (tretia krajina), je certifikovaný v režime Privacy Shield – Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

Podľa rozhodnutia Európskej komisie patria Spojené štáty americké (USA) medzi tretie krajiny zaručujúce primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak ide o spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield.


Registrácia na stránke

 

Na registráciu zákazníka na stránke cuteart.sk, ktorá vám zjednoduší objednávanie tovaru a služieb a umožní využívanie bonusového programu VERNOSTNÉ BODY, potrebujeme od vás tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko,

 • fakturačná adresa (vrátane krajiny),

 • telefónne číslo a

 • e-mailová adresa.

Právnym základom ich spracovávania je v tomto prípade váš súhlas, poskytnutý pri odoslaní registrácii.

Vaše osobné údaje na tento účel spracovávame, kým svoj súhlas neodvoláte. Odvolať ho môžete jednoducho e-mailom na info@cuteart.sk.

Vaše osobné údaje poskytujeme a sprístupňujeme týmto tretím stranám – ako sprostredkovateľom iba za účelom technického spracovania údajov:

WEXBO, s.r.o., IČO: 46913432, sídlo: Pádivého 68/77, 91101 Trenčín – kvôli prevádzkovaniu internetovej stránky cuteart.sk; 

Využívanie zákazníckej podpory: kontaktných formulárov a komentárov

 

Na poskytovanie zákazníckej podpory odosielaním kontaktných formulárov a komentárov na stránke cuteart.sk potrebujeme od vás tieto osobné údaje:

 • meno,

 • priezvisko (v kontaktnom formulári),

 • e-mailová adresa.

Právnym základom ich spracovávania je v tomto prípade váš súhlas, poskytnutý pri odoslaní kontaktného formulára alebo komentára.

Vaše osobné údaje na tento účel spracovávame, kým svoj súhlas neodvoláte. Odvolať ho môžete jednoducho e-mailom na info@cuteart.sk.

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, prípadne aj priezvisko (ak ho uvediete) zverejňujeme v prípade komentárov k článkom na stránke cuteart.sk.

Vaše osobné údaje poskytujeme a sprístupňujeme týmto tretím stranám – ako sprostredkovateľom iba za účelom technického spracovania údajov:

WEXBO, s.r.o., IČO: 46913432, sídlo: Pádivého 68/77, 91101 Trenčín – kvôli prevádzkovaniu internetovej stránky cuteart.sk; 

Prehliadanie a používanie stránky - cookies

 

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie stránok cuteart.sk ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Súbory cookie používame na zapamätanie si používateľských nastavení, na nevyhnutnú funkcionalitu stránok a na meranie ich návštevnosti, a to na základe nášho oprávneného záujmu.

Na meranie návštevnosti využívame riešenie Google Analytics od sprostredkovateľa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Služba Google Analytics využíva na vytváranie prehľadov interakcií návštevníkov na webových stránkach najmä súbory cookie prvej strany. Tieto súbory cookie slúžia na uchovávanie informácií, na základe ktorých nie je možné identifikovať konkrétne osoby.

Sprostredkovateľ Google LLC má sídlo v USA (tretia krajina) a je certifikovaný v režime Privacy Shield – Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Podľa rozhodnutia Európskej komisie patria Spojené štáty americké (USA) medzi tretie krajiny zaručujúce primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak ide o spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield.

Expirácia súborov cookie je podľa nastavenia prehliadača, alebo po ich odstránení.

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
 

VAŠE PRÁVA SÚVISIACE S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Máte právo:

 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov (odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním),

 • získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú,

 • žiadať o opravu a doplnenie svojich osobných údajov,

 • žiadať vymazanie, alebo obmedzenie spracovávania svojich osobných údajov,

 • preniesť svoje osobné údaje k inému prevádzkovateľovi,

 • namietať spracovávanie svojich osobných údajov.

Tieto práva si môžete uplatniť e-mailom na info@cuteart.sk. Ak ste registrovaným zákazníkom, opravu a doplnenie svojich údajov môžete uskutočniť aj priamo po prihlásení sa do svojho profilu.

Máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.