Naši dizajnéri sem prispievajú svojimi článkami, aby vás informovali o novinkách, prípadne o procese výroby,
alebo len tak, aby sa k vám ešte viac priblížili.

V článkoch máte možnosť prispievať svojimi komentármi a nadviazať tak rozhovor s dizajnérom, ktorého kúsky sa vám páčia.

Vyberte si teda konkrétneho predajcu a prejdite sa jeho myšlienkami...